Ανακοινώσεις

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ 2 ΜΗΝΕΣ (01-09-2019 έως 11-11-2021)

Κομοτηνή,  11 Νοεμβρίου 2021

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

2 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ 2 ΜΗΝΕΣ

(01-09-2019 έως 11-11-2021)

ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:

1. 05-11-2019: Απαραίτητες εργασίες συντήρησης περιβάλλοντος χώρου κτιρίου Περιφέρειας στην Λεωφόρο Δημοκρατίας 1 στην Κομοτηνή (παλαιά Νομαρχία Ροδόπης).

2. 06-11-2019: Εσφαλμένη χρήση όρων, νομικές προεκτάσεις και περιφερειακή συνείδηση.

3. 26-11-2019: Κτιριακές ανάγκες Μειονοτικού Γυμνασίου – Λυκείου Ξάνθης.

4. 28-11-2019: Λειτουργία Τμήματος Νοσηλευτικής Διδυμοτείχου.

5. 28-11-2019: Ορισμός περιφερειακών συμβούλων σε Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών Ενοτήτων που εκλέγονται και κατοικούν σε άλλες Περιφερειακές Ενότητες.

6. 19-12-2019: Μετακίνηση του Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού στο Μπουργκάζ Βουλγαρίας.

7. 17-01-2020: Αναγκαιότητα ανακαίνισης αμφιθεάτρου ΠΕ Καβάλας και γραφειοκρατικά προβλήματα λειτουργίας του.

8. 17-01-2020: Συνέδριο - Θρησκευτικός Τουρισμός, « Στα βήματα του αποστόλου Παύλου».

9. 28-01-2020: Διακοπή από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας δειγματοληψιών νερών από το 2014 για ανίχνευση βαρέων μετάλλων.

10. 12-02-2020: Ιαματικός τουρισμός στην Περιφέρεια ΑΜΘ και βελτίωση της προσπελασιμότητας σε ορεινούς προορισμούς.

11. 12-02-2020: Πρόγραμμα Κινητικότητας υπαλλήλων.

12. 19-10-2020: Προμήθεια από την ΠΕ Ροδόπης μασκών προς 73 ευρώ το τεμάχιο.

13. 19-10-2020: Μη λειτουργία του γραφείου της Περιφέρειας στις Βρυξέλλες.

14. 19-10-2020: Τα τεκταινόμενα στον χώρο της Παιδείας εν μέσω κορονοϊού.

15. 03-11-2020: Διαμέρισμα ιδιοκτησίας ΠΑΜΘ στην Αθήνα.

16. 13-01-2021: Αποζημιώσεις των σταφυλοπαραγωγών του Δήμου Παγγαίου.

17. 20-01-2021: Μελέτη υπογειοποίησης αρδευτικού δικτύου παρέβριων αγροκτημάτων.

18. 20-01-2021: Κατασκευή νέων δίδυμων καταθλιπτικών αγωγών στον ποταμό Άρδα.

19. 03-02-2021: Ίδρυση και λειτουργία ενός αναπτυξιακού οργανισμού για την ΠΑΜΘ.

20. 08-02-2021: Αντιπλημμυρικά έργα στη Θάσο.

21. 09-03-2021: Προβλήματα από καταστροφές στο οδικό δίκτυο και πλημμυρικά φαινόμενα στο Δήμο Αρριανών αρμοδιότητας ΠΑΜΘ.

22. 09-03-2021: Τουριστική προβολή της ΠΑΜΘ σε λεωφορεία και ενίσχυση των ΚΤΕΛ και των τουριστικών λεωφορείων.

23. 15-09-2021: Φθορές στο οδικό δίκτυο του Νομού Ροδόπης, σε σημείο ακραίας επικινδυνότητας.

24. 15-09-2021: Εικόνες ντροπής και προσβολής της Ελληνικής σημαίας στις εισόδους της Κομοτηνής.

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ:

1. 23-01-2020: Θάνατος ψαριών και κατάσταση λιμνών και λιμνοθαλασσών στην Περιφέρεια ΑΜΘ.

2. 05-02-2020: Ορισμός καταληκτικής ημερομηνίας για συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου στη Σαμοθράκη, ύστερα από την μη εκτέλεση της 116/2019 απόφασης του.

3. 05-02-2020: Ενημέρωση για την υπόθεση τοποθέτησης κεραίας από την Υ.Π.Α. στο Υψάριο Θάσου.

4. 15-05-2020: Περιβαλλοντική επιβάρυνση μετά την εν δυνάμει λειτουργία του νέου Αεριοστροβιλικού Σταθμού Συνδυασμένου Κύκλου (ΑΣΣΚ) της TERNA A.E. στη ΒΙΠΕ Κομοτηνής και πιθανά προβλήματα στην ανάπτυξη νέων παραγωγικών μονάδων στην ίδια ΒΙΠΕ με χρήση Φ.Α., ή άλλου καυσίμου που προκαλεί αέριους ρύπους.

5. 18-05-2020: Ενημέρωση, συζήτηση για τα σε εξέλιξη, σε δημοπράτηση ή σε προγραμματισμό αντιπλημμυρικά έργα στη Θάσο καθώς και για την κατάσταση που αφορά την εξορυκτική δραστηριότητα μαρμάρου στο νησί. (4ο θέμα ΗΔ της 5ης συνεδρίασης του ΠΣ ΑΜΘ της 19-5-2020).

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ/ΕΓΓΡΑΦΑ προς τον Πρόεδρο ΠΣ-Περ/χη

1. 30-09-2019: Eισαγωγή θέματος σχετικά με τον μαζικό θάνατο ψαριών αλλά και με την κατάσταση των λιμνοθαλασσών στην Π.Α.Μ.Θ.

2. 05-11-2019 Ορισμοί Εκπροσώπων Περιφερειακού Συμβουλίου και Περιφέρειας.

3. 23-01-2020: Ευχαριστήριο για ένταξη θέματος θανάτου ψαριών / λιμνοθαλασσών

4. 23-01-2020: Μη εισαγωγή θέματος μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στις Επιτροπές Ανάπτυξης και Αγροτικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος. Λόγος μη σύγκλισης Περιφερειακού Συμβουλίου στη Σαμοθράκη κατά παράβαση της 116/2019 απόφασης του Π.Σ. Τον λόγο για την μη ενημέρωση του Σώματος σχετικά με την τοποθέτηση κεραίας της Υ.Π.Α. στο Υψάριο Θάσου.

5. 04-02-2020: Σύγκληση Περιφερειακού Συμβουλίου, κατόπιν αιτήματος του 1/3 και άνω των μελών του και εισαγωγή θεμάτων σ’ αυτό, σύμφωνα με το άρθρο 167 του Ν. 3852/2010.

6. 24-03-2020: Παρατηρήσεις επί του 1ου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης του 3ου (δια περιφοράς) Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ της 26ης Μαρτίου 2020 («Έγκριση Ετησίου Προγράμματος Δράσης 2020 μετά την με αρ. πρωτ. 2546/4-3-2020 απόφαση της αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας Θράκης περί αναπομπής της υπ’ αρ. 176/2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ.»).

7. 26-03-2020: Πρόβλημα εγκυρότητας για λήψη απόφασης στο 30ο Θέμα («Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε). του έργου “Αεριοστροβιλικός Σταθμός Συνδιασμένου Κύκλου (ΑΣΣΚ) της TERNA A.E. με καύσιμο Φ.Α. Ονομαστικής Μικτής Ισχύος 665 MW, της επιχείρησης TEΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε. το οποίο θα εγκατασταθεί στα Ο.Τ. 32 και 37 της ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής της ΠΕ Ροδόπης»).

8. 27-04-2020: Παρατηρήσεις για το 2ο θέμα Η.Δ. της 4ης συνεδρίασης του Π.Σ. ΑΜΘ («2. Α. Ανάκληση της υπ’αρ. 153/2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Α.Μ.Θ. Β. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας , β)την έγκριση του νέου σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης και γ) τον ορισμό μελών εκ μέρους της ΠΑΜΘ για την επιτροπή παρακολούθησης, για την δράση με τίτλο «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» συνολικού προϋπολογισμού με ΦΠΑ 74.400,00€, του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Περιφέρειας Α.Μ.Θ. 2020/ ΠΕ Ξάνθης/Τέλη / Κ.Ε. 183601010»).

9. 29-04-2020: Παρατηρήσεις για το 3ο θέμα ΠΣ της 30ης/4/2020 («Έγκριση σχεδίου και σύναψης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του Δήμου Παγγαίου Καβάλας, για την από κοινού εκτέλεση εργασιών συντήρησης των δρόμων πρόσβασης στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Παγγαίου»). Αιτιολόγηση αρνητικής ψήφου.

10. 17-05-2020: Απαράδεκτη η εισαγωγή του 10ου θέματος της ημερήσιας διάταξης της 5ης συνεδρίασης του ΠΣ της 19ης Μαΐου 2020 - Έγκριση κατανομής θέσεων προσωπικού της Περιφέρειας ΑΜΘ, ανά κατηγορία και κλάδο στις οργανικές μονάδες της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΠΑΜΘ, των Αυτοτελών Τμημάτων, των Δ/νσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων της ΠΑΜΘ και των Τμημάτων αυτών.

11. 18-05-2020: Αποστολή στον Πρόεδρο του ΠΣ και Σε όλους τους Π.Σ. επιστολής με τις απόψεις του κ. Κατσιμίγα, όπως αυτές αναρτήθηκαν στην σχετική σελίδα του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου, στο πλαίσιο της διαβούλευσης για την ΜΠΕ της μελέτης χάραξης τμήματος του ανατολικού κλάδου της σιδηροδρομικής Εγνατίας (τμήμα Θεσσαλονίκη-Αμφίπολη- Νέα Καρβάλη) , σύμφωνα με την από 19 Μαΐου 2020 ανακοίνωση, που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΠΑΜΘ.

12. 25-06-2020: Ζητείται η απόσυρση του 1ου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης της 6ης συνεδρίασης 30-06-2020 του Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ (“Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε). του έργου “Αεριοστροβιλικός Σταθμός Συνδιασμένου Κύκλου (ΑΣΣΚ) της TERNA A.E. με καύσιμο Φ.Α. Ονομαστικής Μικτής Ισχύος 665 MW, της επιχείρησης TEΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε. το οποίο θα εγκατασταθεί στα Ο.Τ. 32 και 37 της ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής της ΠΕ Ροδόπης”).

13. 23-10-2020: Επιστολή του Επικεφαλής της Παράταξης Κώστα Κατσιμίγα σχετικά με την ανάπτυξη των επερωτήσεων και τους εισηγητές.

14. 01-10-2021: Επιστολή προς την ΠΑΜΘ και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης ΑΜΘ δια μέσω του Προέδρου του Π.Σ. για Διευκρινίσεις σχετικά με συνδιοργάνωση εκδήλωσης.

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ/ΕΓΓΡΑΦΑ προς διαφόρους ΦΟΡΕΙΣ

1. 25-06-2020: π. Δήμαρχο Καβάλας Κα Δήμητρα Τσανάκα (σχετικά με την προτεινόμενη από τον Ο.Σ.Ε. σιδηροδρομική σύνδεση Θεσσαλονίκης - Νέας Καρβάλης : 1. Σχετικό άρθρο 2. Τις θέσεις, του κ. Κατσιμίγα όπως αναρτήθηκαν στην σελίδα της διαβούλευσης του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου).

2. 29-10-2020: Επιστολή 5 περιφερειακών συμβούλων της Παράταξης με την οποία δηλώνουν ότι φέρουν την πλήρη ευθύνη της σύνταξης και κυκλοφορίας των ανακοινώσεων και δελτίων Τύπου της Παράταξης στο πλαίσιο της ισότιμης συμμετοχής τους σε αυτήν και εκφράζουν την συμπαράσταση στην πολιτική δίωξη του επικεφαλής της παράταξης συναδέλφου Κων/νου Κατσιμίγα, από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μ-Θ.

3. 29-10-2020: Επιστολή του Επικεφαλής της Παράταξης Κώστα Κατσιμίγα προς τον Κο Πρόεδρο και το ΔΣ της Ένωσης Περιφερειών με την οποία ενημερώνει, επισυνάπτοντας όλο το σχετικό υλικό, για την θεσμική εκτροπή του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μ-Θ με την κλήση σε απολογία που απέστειλε.

4. 09-06-2021: Επιστολή του Επικεφαλής της Παράταξης Κώστα Κατσιμίγα προς τον Κο Δ/ντη της Εφημερίδας “Δραμινή” και της ιστοσελίδας “dramini.gr” διευκρινιστική για τις θέσεις μας αναφορικά με την σιδηροδρομική Εγνατία.

5. 16-09-2021: Επιστολή προς το Επιμελητήριο Ξάνθης για επιβεβαίωση μέλους αναφορικά με προμήθεια παροχής υπηρεσίας στην ΠΑΜΘ.

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ προς ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

1. 05-11-2019: Ζητούνται διευκρινίσεις - Ορισμός εκπροσώπων Περιφερειακού Συμβουλίου και Περιφέρειας και 05-02-2020: επιστολή προς Συντονιστή Α.Δ.Μ.Θ. κ.κ. Ιωάννη Σάββα για το ίδιο θέμα.

2. 07-01-2020: Έλεγχος νομιμότητας απόφασης 176/2019 (Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης έτους 2020) Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

3. 07-09-2020: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ (για αυτεπάγγελτο έλεγχο νομιμότητας της υπ αριθ 160/2020 απόφασης του ΠΣ ΑΜΘ, περί ορισμού εκπροσώπων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης στο Διοικητικό Συμβούλιο της αστική μη κερδοσκοπικής εταιρείας «Διαχειριστική Έργων Στήριξης ΜΜΕ-Οικονομική Συμβουλευτική» (ΔΕΣΜ-ΟΣ).) του Χρήστου Χατζηπέμου, δικηγόρου Ροδόπης, Περιφερειακού συμβούλου.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ Π.Α.Μ.Θ.

1. 12-11-2019: Ζητούνται στοιχεία από τη Διεύθυνση Οικονομικού για Π/Υ 2020 (100 χρόνια και Φαλακρό).

2. 26-11-2019: Χορήγηση αντιγράφων εγγράφων (Διακήρυξη 03/2019 – Προμήθεια επίπλων για την Π.Ε. Ξάνθης) από Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής.

3. 16-12-2019: Ζητούνται διευκρινίσεις από Πρόεδρο Περιφερειακού Συμβουλίου σχετικά με εισαχθέν θέμα Η.Δ. “Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2020”.

4. 13-01-2020: Χορήγηση αντιγράφων εγγράφων (Διακήρυξη 03/2019 – Προμήθεια επίπλων για την Π.Ε. Ξάνθης) από Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής.

5. 12-02-2020: Χορήγηση αντιγράφων εγγράφων από Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής.

6. 29-04-2020: Ζητούνται διευκρινίσεις για το 4ο θέμα Η.Δ. της 4ης συνεδρίασης του Π.Σ. ΑΜΘ («Έγκριση μεταφοράς δικαιούχων του προγράμματος επανειδίκευσης, κατάρτισης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας για τους πρώην εργαζομένους της εταιρίας ΘΡΑΚΗ ΑΕ.»).

7. 17-05-2020: Ζητούνται στοιχεία, αναφορικά με το 8ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης της επικείμενης συνεδρίασης του Π.Σ. της 19/05/2020 με τίτλο: “Γνωμοδότηση για το «Αίτημα της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «Λίκνο Αγάπης» για παραχώρηση δωρεάν κατά χρήση ακινήτου, μετά των κτιριακών εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.1β του Νόμου 4061/2012.”, ήτοι τα σχετικά έγγραφα της εισηγήσεως.

8. 02-06-2020: Από Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Ροδόπης και Δ/νση Περιβάλλοντος Έδρας στοιχεία για την λειτουργία του εργοστασίου της ΤΕΡΝΑ Α.Ε. στην Βιομηχανική Περιοχή Κομοτηνής.

9. 19-08-2020: Ζητούνται διευκρινίσεις από Πρόεδρο Περιφερειακού Συμβουλίου σχετικά με εισαχθέν θέμα Η.Δ. “Έγκριση τροποποίησης του Προγράμματος Δράσης 2020”.

10. 08-04-2021: Χορήγηση αντιγράφου εγγράφου από Δ/νση Δημόσιας Υγείας με το οποίο ζητήθηκε από τα αρμόδια υπουργεία η έγκριση αεροψεκασμών για ακμαιοκτονία με σκευάσματα ULV για το έτος 2021.

11. 12-05-2021: Αίτηση του μέλους μας στην Οικονομική Επιτροπή Χρήστου Χατζηπέμου για διόρθωση Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης όπου μνημονεύεται εσφαλμένα σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

12. 27-05-2021: Από Δ/νση Περιβάλλοντος Έδρας στοιχεία για θέματα Περιβαλλοντικών Εισηγήσεων στο Περιφερειακό Συμβούλιο (και αφορούν Αιολικά Πάρκα): Χάρτες με θέσεις, Αποστάσεις από οικισμούς, Μεγέθη ανεμογεννητριών, Ύψος πυλώνων, Διάμετρος ρότορα, Διαστάσεις ορύγματος θεμελίωσης, Ποσότητα σκυροδέματος.

13. 31-05-2021: Από Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και δια μέσω του Προέδρου του Π.Σ. τα Τεχνικά Δελτία που αφορούν τις εντάξεις των Νέων Δράσεων στο “΄Εγκριση Τροποποίησης Ετήσιου Προγράμματος Δράσης ΠΑΜΘ 2021”.

14. 23-06-2021: Από Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και δια μέσω του Προέδρου του Π.Σ. τα Τεχνικά Δελτία που αφορούν τις εντάξεις των Νέων Δράσεων στο “΄Εγκριση Τροποποίησης Ετήσιου Προγράμματος Δράσης ΠΑΜΘ 2021”.

15. 15-09-2021: Από Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Ροδόπης και δια μέσω του Προέδρου του Π.Σ. την μνημονευθείσα με αρ. 7 στο σκεπτικό της απόφασης με ΑΔΑ: 6Ξ647ΛΒ-8ΨΔ.

16. 02-11-2021: Από Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και δια μέσω του Προέδρου του Π.Σ. τα Τεχνικά Δελτία που αφορούν εντάξεις Νέων Έργων και Δράσεων που εμπεριέχονται στο: «Έγκριση του Ετησίου Προγράμματος Δράσης της ΠΑΜΘ για το έτος 2022».

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

1. 11-09-2019: Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου στη Σαμοθράκη προτείνει η Ανεξάρτητη Ενωτική Πρωτοβουλία.

2. 25-11-2019: Φωτογραφικές διατάξεις για την προμήθεια επίπλων υπηρεσιών της Περιφέρειας στην Ξάνθη καταγγέλει μέλος της Οικονομικής Επιτροπής.

3. 28-11-2019: Επερώτηση για τις κτιριακές ανάγκες του μειονοτικού γυμνασίου – λυκείου Ξάνθης υπέβαλλαν προς τον Περιφερειάρχη ΑΜΘ δυο Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Ανεξάρτητης Ενωτικής Πρωτοβουλίας.

4. 28-11-2019: Επερώτηση σχετική με την καθυστέρηση λειτουργίας του Τμήματος Νοσηλευτικής του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος στο Διδυμότειχο υπέβαλλαν στον Περιφερειάρχη ΑΜΘ οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι Κώστας Κατσιμίγας και Χρήστος Χατζηπέμου της Ανεξάρτητης Ενωτικής Πρωτοβουλίας.

5. 17-01-2020: Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι Δημήτρης Λυμπεράκης, Κώστας Κατσιμίγας και Νικόλαος Αργυρίου υπέβαλλαν δύο (2) επερωτήσεις με θέματα: Αναγκαιότητα ανακαίνισης του αμφιθεάτρου της ΠΕ Καβάλας και γραφειοκρατικά προβλήματα λειτουργίας του και Συνέδριο - Θρησκευτικός Τουρισμός, « Στα βήματα του αποστόλου Παύλου»

6. 28–01–2020: Αδικαιολόγητη διακοπή από την Περιφέρεια ΑΜΘ δειγματοληψιών για την ανίχνευση βαρέων μετάλλων από το 2014.

7. 10-02-2020: άρθρο του Περιφερειακού Συμβούλου Ροδόπης και μέλους της Οικονομικής Επιτροπής Χρήστου Χατζηπέμου με θέμα: Το πρόγραμμα τουριστικής προβολής της Περιφέρειας ΑΜ-Θ και η συνεχιζόμενη ανεπάρκεια της Διοίκησης για την ανάδειξη του τουριστικού προϊόντος και την αύξηση των αφίξεων.

8. 12-02-2020: Επερωτήσεις της Ανεξάρτητης Ενωτικής Πρωτοβουλίας για: Ιαματικό Τουρισμό, βελτίωση της προσπελασιμότητητας σε ορεινούς προορισμούς και πρόγραμμα κινητικότητας υπαλλήλων.

9. 14-02-2020: Ένα ευχάριστο χριστουγεννιάτικο ταξίδι στη Γερμανία. Κωστής Σιμιτσής: Πήγε για τουρίστες και εξαγωγές…. και γύρισε με ταξιδιωτικές εντυπώσεις και τεχνογνωσία για ενέργεια!

10. 21-02-2020: Άρθρο του Κώστα Κατσιμίγα με θέμα: Απαντήσεις σε επτά φλέγοντα ερωτήματα που αφορούν την ανάπτυξη της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης.

11. 12-03-2020: Άρθρο του Χρήστου Χατζηπέμου με θέμα: Τουριστικές παραφωνίες.

12. 13-04-2020: Ανακοίνωση/Παρέμβαση της Ανεξάρτητης Ενωτικής Πρωτοβουλίας για την υγειονομική κρίση. Ερωτήματα - Κριτική - Προτάσεις.

13. 16-04-2020: Ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Ενωτικής Πρωτοβουλίας περί Περιφερειακού Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας. Αναβάθμιση του ρόλου της Περιφέρειας σε θέματα Πολιτικής Προστασίας ή …χαρτζιλίκωμα ημετέρου;

14. 27-04-2020: Λεφτά υπάρχουν, όπως και ευκαιρίες για επικοινωνιακά παιγνίδια και αντίδωρα.

15. 28-04-2020: Μαγαζί για θελήματα…

16. 29-04-2020: Παρατηρήσεις για το 3ο θέμα Ημερήσιας Διάταξης του Περιφερειακού Συμβουλίου της 30/04/2020 (“Έγκριση σχεδίου και σύναψης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του Δήμου Παγγαίου Καβάλας, για την από κοινού εκτέλεση εργασιών συντήρησης των δρόμων πρόσβασης στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Παγγαίου”). Αιτιολόγηση αρνητικής ψήφου.

17. 15-05-2020: Εισήγηση του Επικεφαλής της Παράταξης Κώστα Κατσιμίγα για το 3ο Θέμα της Ημερήσιας Διάταξης της προσεχούς συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της 19/05/2020 με τίτλο: «Περιβαλλοντική επιβάρυνση μετά την εν δυνάμει λειτουργία του νέου Αεριοστροβιλικού Σταθμού Συνδυασμένου Κύκλου (ΑΣΣΚ) της TERNA A.E. στη ΒΙΠΕ Κομοτηνής και πιθανά προβλήματα στην ανάπτυξη νέων παραγωγικών μονάδων στην ίδια ΒΙΠΕ με χρήση Φ.Α., ή άλλου καυσίμου που προκαλεί αέριους ρύπους».

18. 21-05-2020: Αντιπλημμυρικά έργα Θάσου: Μια πονεμένη ιστορία για την Περιφέρεια ΑΜΘ. Έξι μήνες μετά τις βροχές του Νοεμβρίου, ακόμη στο σημείο μηδέν.

19. 27-05-2020: Θάσος και Σαμοθράκη στη μαύρη λίστα των νησιών της Ελλάδας. Εκεί κατέταξε τα νησιά της Περιφέρειας μας το ελληνικό Υπουργείο Υγειάς. Αποδεικνύεται ότι οι “ειδικοί” του Υπουργείου έχουν μαύρα μεσάνυχτα.

20. 28-05-2020: Στον αέρα το πρόγραμμα δράσης της Περιφέρειας ΑΜΘ για το έτος 2020.

21. 18-06-2020: Καταστροφική για την ανάπτυξη της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης η διέλευση της νέας σιδηροδρομικής γραμμής από Ασπροβάλτα και Αμφίπολη. Αποκόπτει το λιμάνι της Καβάλας από απευθείας σύνδεση με την βαλκανική ενδοχώρα. Πετάει έξω Δράμα και Σέρρες από τα σιδηροδρομικά μεταφορικά δίκτυα. Αποδυναμώνει την αναπτυξιακή δυναμική που θα μπορούσε να δημιουργηθεί με απ ευθείας σύνδεση των έξι μεγαλύτερων αστικών κέντρων της βορειοανατολικής Ελλάδας (Σέρρες-Δράμα-Καβάλα-Ξάνθη-Κομοτηνή-Αλεξανδρούπολη). Εξυπηρετεί μονό τοπικά συμφέροντα του Νομού Θεσσαλονίκης. Τις απόψεις του για την ΜΠΕ της μελέτης χάραξης νέας σιδηροδρομικής γραμμής μεταξύ της Θεσσαλονίκης και της Νέας Καρβάλης μέσω Ασπροβάλτας και Αμφίπολης, ανέβασε στην σχετική ιστοσελίδα του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου ο επικεφαλής της παράταξης Ανεξάρτητη Ενωτική Πρωτοβουλία Κώστας Κατσιμίγας, κοινοποιώντας τες ταυτόχρονα στον πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου και όλους τους περιφερειακούς συμβούλους της ΑΜΘ.

22. 02-07-2020: Τα σύνορα δεν κλείνουν με Δελτία Τύπου. Περίτρανη ανάδειξη της ανικανότητας και ανεπάρκειας Κυβέρνησης και Περιφέρειας.

23. 07-07-2020: Αμηχανία, Αλαζονεία και Αδιαφορία.

24. 09-07-2020: Δήλωση του Χρήστου Χατζηπέμου, περιφερειακού συμβούλου με την Ανεξάρτητη Ενωτική Πρωτοβουλία, μέλους της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ, για την εταιρία ΔΕΣΜΟΣ.

25. 20-07-2020: Εκδήλωση της Παράταξης στις 22-07-2020 στην Δράμα, με θέμα: “Η υπό διαβούλευση μελέτη χάραξης νέας σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκης – Καβάλας. Οι στόχοι και οι συνέπειες της πρότασης. Ο επαπειλούμενος σιδηροδρομικός αποκλεισμός της Δράμας”. Ομιλητής Κ. Κατσιμίγας.

26. 31-07-2020: Δήλωση του Χρήστου Χατζηπέμου, περιφερειακού συμβούλου για την απόφαση της επιτροπής του άρθρου 7 του ν.2839/2000.

27. 17-08-2020: Ανεφάρμοστη κάθε προοπτική ανάπτυξης της Θράκης χωρίς την Ανατολική Μακεδονία.

28. 18-08-2020: Αυτό θα πει επιτυχία! Σε ένα μόλις χρόνο η κυβέρνηση εξομοίωσε τη Μύκονο, τη Σαντορίνη, την Ζάκυνθο και την Κρήτη με την Ορεστιάδα, την Κομοτηνή, τη Δράμα και όλη την Α.Μ.Θ .

29. 19-08-2020: Διευκρινίσεις για την παραφιλολογία σχετικά με το θέμα της ΤΕΡΝΑ.

30. 24-08-2020: Μια αρμόζουσα απάντηση στην παράταξη “Νέα…Πατριωτική Αναγέννηση” του Κου Χρήστου Μέτιου.

31. 09-09-2020: Παλαιοκομματικές συμπεριφορές και πολιτικές διώξεις στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης.

32. 15-09-2020: Απάντηση στην από 14 Σεπτεμβρίου 2020, επιστολή του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης προς την παράταξή μας, η οποία και κοινοποιήθηκε σε ορισμένα ΜΜΕ.

33. 09-10-2020: Πρόγραμμα μη επιστρεπτέας προκαταβολής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.

34. 19-10-2020: Μάσκες προστασίας σε τιμή «ευκαιρίας» προμηθεύθηκε η Περιφέρεια ΑΜΘ. Μόνο 73 ευρώ το τεμάχιο.

35. 20-10-2020: Ακόμα ζητούμενη η λειτουργία του γραφείου της Περιφέρειας στις Βρυξέλλες.

36. 20-10-2020: Δυσλειτουργίες στον χώρο της παιδείας εν μέσω κορονοϊού.

37. 29-10-2020: Νέα θεσμική εκτροπή του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.

38. 10-12-2020: Μακιαβελισμός και μη τήρηση νομιμότητας.

39. 04-01-2021: Έκτακτο Περιφερειακό Συμβούλιο, με αφορμή την εξαγγελθείσα από την κυβέρνηση επέκταση και γιγάντωση του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) στον οικισμό Φυλάκιο του βόρειου Έβρου, ζητά η Ανεξάρτητη Ενωτική Πρωτοβουλία .

40. 11-01-2021: Την μη ανατύπωση “ενημερωτικού” φυλλαδίου τουριστικού περιεχομένου για την ΠΕ Ροδόπης ζήτησε με επιστολή προς τον Περιφερειάρχη η Ανεξάρτητη Ενωτική Πρωτοβουλία. Το φυλλάδιο είναι γεμάτο από λάθη, ανακρίβειες, παλιές φωτογραφίες και έναν επικίνδυνο χάρτη που μάλλον σχεδιάστηκε «κατά φαντασίαν» από τον δημιουργό του.

41. 13-01-2021: Σχετικά με αποζημιώσεις λόγω της πανδημίας και την στήριξη των σταφυλοπαραγωγών του Δήμου Παγγαίου ζητά να ενημερωθεί η Ανεξάρτητη Ενωτική Πρωτοβουλία.

42. 18-01-2021: Άρθρο και θέσεις της Ανεξάρτητης Ενωτικής Πρωτοβουλίας “Τα επαναλαμβανόμενα πλημμύρισα φαινόμενα απαιτούν έναν σύγχρονο επαναπροσδιορισμό του τρόπου πραγματοποίησης της αντιπλημμυρικής θωράκισης”.

43. 20-01-2021: Δύο επερωτήσεις για την πορεία υλοποίησης έργων στον Έβρο κατέθεσε η Ανεξάρτητη Ενωτική Πρωτοβουλία.

44. 03-02-2021: Για ανούσια πολιτικολογία και θεσμική παρεκτροπή εγκαλείται ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου.

45. 08-02-2021: Επερώτηση με θέμα την αντιπλημμυρική θωράκιση της Θάσου υπέβαλε η Ανεξάρτητη Ενωτική Πρωτοβουλία.

46. 12-02-2021: Δήλωση Χατζηπέμου: Η μοναδικότητα της εταιρείας ΔΕΣΜΟΣ, η αυταρχική πολιτική της διοίκησης και η πραγματική απορρόφηση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ στην ΠΑΜΘ.

47. 23-02-2021: Ναι στην αιολική ενεργεία, αλλά οι ανεμογεννήτριες να τοποθετούνται σε σημαντική απόσταση από κατοικημένους οικισμούς.

48. 01-03-2021: Όχι στην κρατιμονοπωλιακή διαχείριση των Ιαματικών Πηγών.

49. 01-03-2021: Ακόμη μια αναμονή για την ανάθεση της μελέτης του έργου «Υπογειοποίηση αρδευτικού δικτύου των παρέβριων αγροκτημάτων Φυλακτού - Λύρας - Λαγυνών - Τυχερού - Θυμαριάς – Γεμιστής». Και φυσικά, άγνωστος ο χρόνος υλοποίησης.

50. 02-03-2021: Στο πουθενά τα έργα άρδευσης στον βόρειο Έβρο. Δεδομένη η ανεπάρκεια της Περιφερείας να λύσει σημαντικά ζητήματα της αγροτικής παράγωγης.

51. 09-03-2021: Επερώτηση με θέμα την τουριστική προβολή της ΠΑΜΘ σε λεωφορεία και την ενίσχυση των ΚΤΕΛ και των τουριστικών λεωφορείων.

52. 09-03-2021: Επερώτηση με θέμα τα προβλήματα από καταστροφές στο οδικό δίκτυο και πλημμυρικά φαινόμενα στο Δήμο Αρριανών αρμοδιότητας ΠΑΜΘ.

53. 22-03-2021: Έχει ξεφύγει η ιστορία με τις ανεμογεννήτριες στη Θράκη. Αδίστακτες οι εταιρείες προσβλέπουν μόνο στην κερδοφορία τους αδιαφορώντας για το φυσικό περιβάλλον και τους ανθρώπους.

54. 24-03-2021: 1821-2021: Η Περιφερειακή Παράταξη στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη Ανεξάρτητη Ενωτική Πρωτοβουλία, για την επέτειο των 200 χρόνων από την επανάσταση των Ελλήνων το 1821 εξέδωσε την παρακάτω Ανακοίνωση: Διακόσια χρόνια Ελληνικής Ζωής. «Να γνωρίζεις τις αιτίες / Causarum Cognito».

55. 01-04-2021: Τρία ερωτήματα προς την διοίκηση της Περιφέρειας ΑΜΘ, σε σχέση με τον τουρισμό, απευθύνει δημόσια η Ανεξάρτητη Ενωτική Πρωτοβουλία, με αφορμή την τελευταία προτεινόμενη τροποποίηση του Προγράμματος Δράσης.

56. 15-04-2021: Ένα απλό «συγνώμη, κάναμε λάθος», θα ήταν αρκετό από τον αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού κο Τσώνη.

57. 16-04-2021: Νεράιδες και Μάγισσες. Μια ιστορική απόφαση αλλά και αρκετά παρατράγουδα στο Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜΘ με αφορμή τις ανεμογεννήτριες.

58. 19-04-2021: «Δώσε κι εμένα μπάρμπα»!.

59. 23-04-2021: Η νέα σιδηροδρομική γραμμή Θεσσαλονίκης-Καβάλας και γιατί αφορά ολόκληρη την Περιφέρεια ΑΜΘ. Το χρονικό μιας προαναγγελθείσας απόφασης.

60. 26-04-2021: Ο δρόμος Αμφίπολης-Δράμας ή πεσμένη γέφυρα στην Καβάλα; Ποιο έργο θα τελειώσει πρώτα;;;; Ιδού η απορία!!!! Μέσα στην τρελή χαρά ο Περιφερειάρχης κος Μέτιος πανηγυρίζει για την εξασφάλιση δυο εκατομμυρίων για την συνέχιση της μελέτης Δράμας - Αμφίπολης που απλά ακόμη δεν υπάρχει.....

61. 27-04-2021: Ακρωτηριασμός της Δράμας από το σώμα της Περιφέρειας. Κατώτερο των περιστάσεων το Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜΘ.

62. 07-05-2021: Ανεμογεννήτριες στη Ροδόπη: Συνεχίζεται η περίοδος των παθών για Μαρώνεια και Οργάνη.

63. 17-05-2021: Μόνο ένα έργο για όλη την Περιφέρεια ΑΜΘ που αφορά την αποκατάσταση ναού στη Μαξιμιανούπολη/Μοσυνούπολη ενέταξε το ΥΠΠΟ στο Ταμείο Ανάκαμψης. Έξω από την πολιτιστική διαδρομή «Στα βήματα του Αποστόλου Παύλου» η Περιφέρεια ΑΜΘ. Στα λόγια μόνο η ισόρροπη ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού.

64. 19-06-2021: Είναι αργά για δάκρυα κε Τοψίδη. Αφού πρώτα ψηφίσατε υπέρ του ακρωτηριασμού της Δράμας από την υπόλοιπη Περιφέρεια τώρα διαμαρτύρεστε για τον σιδηροδρομικό αποκλεισμό της.

65. 19-07-2021: Τι ήταν τελικά αυτό που άλλαξε τις απόψεις του Αντιπεριφερειάρχη Δράμας και έπεισε τους δημάρχους για τον ουσιαστικό αποκλεισμό της Δράμας από τις σιδηροδρομικές μεταφορές; Πόσο σύμφωνοι είναι οι πολίτες της Δράμας και ο επιχειρηματικός κόσμος;

66. 22-07-2021: Περί στατικής επάρκειας και διοικητικής ανεπαρκείας.

67. 02-08-2021: Η “περίφημη” οδική σύνδεση Καβάλας – Δράμας. Ακόμη ένας εμπαιγμός στους πολίτες της Ανατολικής Μακεδονίας.

68. 06-08-2021: Θα ...μας πλακώσει το σπίτι του Χατζιδάκι!

69. 28-08-2021: Η τελευταία πράξη του δράματος που αφορούσε στις Πανελλαδικές Εξετάσεις συντελέστηκε χθες.

70. 15-09-2021: Δύο Επερωτήσεις της Ανεξάρτητης Ενωτικής Πρωτοβουλίας για τις φθορές στο οδικό δίκτυο του Νομού Ροδόπης, σε σημείο ακραίας επικινδυνότητας και για τις εικόνες ντροπής και προσβολής της Ελληνικής σημαίας στις εισόδους της Κομοτηνής.

71. 02-11-2021: Απένταξη λόγω …αδράνειας! Εκτός τεχνικού προγράμματος ΠΑΜΘ η κατασκευή νέου δίδυμου καταθλιπτικού αγωγού του Άρδα για την άρδευση 220.000 στρεμμάτων για τον Βόρειο Έβρο. Τραγική επιβεβαίωση της Ανεξάρτητης Ενωτικής Πρωτοβουλίας.

72. 10-11-2021: Τελικά λεφτά υπάρχουν ή δεν υπάρχουν;

ΑΡΘΡΑ

1. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΜ-Θ ΚΑΙ Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΑΦΙΞΕΩΝ - Άρθρο του Χρήστου Χατζηπέμου, Περιφερειακού Συμβούλου Ροδόπης της Ανεξάρτητης Ενωτικής Πρωτοβουλίας -10 Φεβρουαρίου 2020-

2. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΦΩΝΙΕΣ - Άρθρο του Χρήστου Χατζηπέμου, Περιφερειακού Συμβούλου Ροδόπης της Ανεξάρτητης Ενωτικής Πρωτοβουλίας -12 Μαρτίου 2020-

3. ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΜΘ ΓΙΑ ΤΟ 2020 ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΣΑΠΑΤΣΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - Άρθρο του Χρήστου Χατζηπέμου, Περιφερειακού Συμβούλου Ροδόπης της Ανεξάρτητης Ενωτικής Πρωτοβουλίας -28 Μαΐου 2020-

4. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΤΑ ΦΛΕΓΟΝΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ - Άρθρο του Κώστα Κατσιμίγα, Αρχιτέκτονα Χωροτάκτη, Περιφερειακού Συμβούλου ΑΜΘ -30 Μαΐου 2020-

5. ΑΡΘΡΟ ΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΕΝΩΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ: ΤΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΕΝΑΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΙΣΗΣ- Άρθρο του Κώστα Κατσιμίγα, Επικεφαλής της Παράταξης, Περιφερειακού Συμβούλου Ροδόπης -18 Ιανουαρίου 2021-

ΟΜΙΛΙΕΣ – ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ – ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

1. 29-01-2020: Ανοιχτή συνάντηση- συζήτηση στην Καβάλα, με θέματα: Ενημέρωση για τον τρόπο λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜ-Θ και την παρουσία της παράταξης στις συνεδριάσεις του. Προτάσεις για την το συντονισμό των δράσεων και τη καλύτερη λειτουργία της Ανεξάρτητης Ενωτικής Πρωτοβουλίας.

2. 09-02-2020: Συγκέντρωση των φίλων της παράταξης και ενημέρωση για τον τρόπο λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου, συζήτηση για οργανωτικά ζητήματα, τόσο για την καλύτερη λειτουργία της παράταξης, όσο και για την προώθηση ζητημάτων που αφορούν κυρίως την Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης.

3. 28-02-2020: Συνεργασία με τους υποψήφιους των εκλογών του Μαΐου 2019 στην ΠΕ Δράμας και με άλλους φίλους της παράταξης και συνέντευξη στο Κανάλι ΣΤΑΡ Βορείου Ελλάδος και τον δημοσιογράφο Θανάση Φυλακτό, του επικεφαλής της παράταξης Κώστα Κατσιμίγα.

4. 22-07-2020 Εκδήλωση με θέμα: “Η υπό διαβούλευση μελέτη χάραξης νέας σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκης – Καβάλας. Οι στόχοι και οι συνέπειες της πρότασης. Ο επαπειλούμενος σιδηροδρομικός αποκλεισμός της Δράμας” με ομιλητή τον επικεφαλής της Παράταξης Κώστα Κατσιμίγα, Αρχιτέκτονα – Χωροτάκτη, την Τετάρτη 22 Ιουλίου 2020 και ώρα 8.00μ.μ στο Θεατράκι Αγίας Βαρβάρας Δράμας.

5. 23-07-2020 - Συνέντευξη Τύπου – του Επικεφαλής Κώστα Κατσιμίγα, επ ευκαιρία της ανωτέρω ομιλίας στη Δράμα.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

1. 23-01-2020: Λειτουργία διαδικτυακού τόπου της Περιφερειακής Παράταξης ΑΜΘ: «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ - Κώστας Κατσιμίγας για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

2. 04-02-2020: Σήμερα, 04 Φεβρουαρίου 2020 οι έξι σύμβουλοι της Παράταξής μας συνυπέγραψαν με άλλους 20 συμβούλους άλλων Παρατάξεων αίτημα για σύγκληση έκτακτου Περιφερειακού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 167 του ν. 3852/2010. Χαρακτηριστικό είναι ότι το αίτημα υπογράφεται από 26 Περιφερειακούς Συμβούλους σε σύνολο 51 που αποτελεί και οριακή απόλυτη πλειοψηφία του Σώματος.

3. 24-03-2021: 1821-2021: Διακόσια χρόνια Ελληνικής Ζωής - «Να γνωρίζεις τις αιτίες / Causarum Cognito».

4. 09-04-2021: Για την προσθήκη μιας νέας στήλης στην Ιστοσελίδα της Παράταξής μας (www.anenopro-amth.gr) με τον διακριτικό τίτλο ΣΧΟΛΙΑ (τα σχόλια είναι απλοί, σύντομοι σχολιασμοί της επικαιρότητας και των τεκταινόμενων στην Περιφέρεια ΑΜΘ).

5. 17-11-2021: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ 2 ΜΗΝΕΣ (01-09-2019 έως 11-11-2021)

6. 17-11-2021: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ (ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ-ΑΡΘΡΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ–ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ) ΜΕ ΧΩΡΙΚΟ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ

7. 17-11-2021: Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΜΘ 2020 - 2021 (ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΠΕΜΟΥ, ΜΕΛΟΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ)

♦ Από το Γραφείο Τύπου

logo_black.png
© Copyright 2023 Ανεξάρτητη Ενωτική Πρωτοβουλία. All Rights Reserved.

Search