Ερωτήσεις - Επερωτήσεις

Επερώτηση 33η: Και πάλι αδικαιολόγητες υψηλές δαπάνες για πολιτιστικές εκδηλώσεις. Τηγανούρια με 2.500 στο Δημο Κομοτηνής, με 15.000 στην Περιφέρεια

logo_black.png
© Copyright 2022 Ανεξάρτητη Ενωτική Πρωτοβουλία. All Rights Reserved.

Search