Σχόλια

Η προχειρότητα στην «κυβερνησιμότητα»!

Η προχειρότητα στην «κυβερνησιμότητα»!

Έξι μήνες χρειάστηκε η Κυβέρνηση για να καταλάβει ότι οι Δήμοι δεν έχουν καμία σχέση με τις Περιφέρειες και να διορθώσει την λανθασμένη (copy-paste) τροποποίηση στις αρμοδιότητες των Οικονομικών Επιτροπών των Περιφερειών.

Με το άρθρο 40 παρ.2 Ν.4735/2020, ΦΕΚ Α 197/12.10.2020 αντικαταστάθηκε με ιδιαίτερη προχειρότητα όλο το άρθρο 176 του Ν.3852/2010 (Καλλικράτης) που αφορά τις αρμοδιότητες των Οικονομικών Επιτροπών των Περιφερειών. Μεταξύ άλλων στην παρ. 1ιβ) του άρθρου 176 προέβλεψε για την Ο.Ε. της Περιφέρειας ότι «…Με απόφασή της, είναι δυνατή η κατ’ εξαίρεση ανάθεση σε δικηγόρο, εξώδικου ή δικαστικού χειρισμού υπόθεσης, η οποία έχει ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του ΔΗΜΟΥ και απαιτεί εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία.

Στις περιπτώσεις αυτές, η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 281 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α΄ 114)». Έτσι στο σχέδιο νόμου σκούπα που κατέθεσε το υπουργείο Εσωτερικών στη Βουλή την περασμένη εβδομάδα προβλέπεται η διόρθωση ώστε με απόφαση της ΟΕ να «…είναι δυνατή, κατ` εξαίρεση, η ανάθεση σε δικηγόρο, εξώδικου ή δικαστικού χειρισμού, ανά υπόθεση, ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία.

Στις περιπτώσεις αυτές, για τον ορισμό της αμοιβής του δικηγόρου εφαρμόζεται ΚΑΤ' ΑΝΑΛΟΓΙΑ το άρθρο 281 του ν. 3463/2006 (Α’ 114).»

Στα πλαίσια της λεγόμενης «κυβερνησιμότητας» το άρθρο 176 άλλαξε από την Κυβερνητική πλειοψηφία πέντε φορές! (με τους νόμους 4623/2019, 4625/2019, 4635/2019, 4674/2020, 4735/2020) και αναμένεται η έκτη μέσα σε διάστημα 18 μηνών!

logo_black.png
© Copyright 2023 Ανεξάρτητη Ενωτική Πρωτοβουλία. All Rights Reserved.

Search